Derventa je grad i općina u Republici Srpskoj, koji ima bogatu i dugu tradiciju obrazovanja. U gradu postoje tri osnovne škole, koje nude kvalitetno i raznovrsno obrazovanje za više od 2.000 učenika. Ove škole su:

  • Osnovna škola “Nikola Tesla” – najstarija osnovna škola u Derventi, koja je osnovana 1879. godine. Prvi učitelj bio je Franjo Tičak, koji je iste godine sa grupom građana otvorio i prvu javnu čitaonicu. Škola je dobila ime po slavnom naučniku i izumitelju Nikoli Tesli, koji je rođen u Smiljanu, nedaleko od Dervente. Škola ima oko 1.000 učenika, koji pohađaju nastavu u centralnom objektu u gradu i u četiri područna objekta u selima Begluci, Kuljenovci, Agići i Miškovci. Škola je oštećena u zemljotresu 2020. godine i trenutno se čeka njena rekonstrukcija.
  • Osnovna škola “19. april” – osnovana 1978. godine kao treća gradska škola. Izgrađena je u akciji: “Hiljadu škola u BiH”. Naziv je dobila po danu oslobođenja Dervente u Drugom svjetskom ratu i nije ga mijenjala od svog osnivanja. U sastavu škole su pored centralne škole u gradu i četiri područne škole, devetorazredna područna škola u Agićima i petorazredne područne škole u Miškovcima, Trstencima i Kostrešu. Škola ima oko 700 učenika, koji pohađaju nastavu u dvije smjene. Škola je poznata po organizovanju Festivala humora i dječijeg stvaralaštva, koji je međunarodnog karaktera i okuplja učenike iz raznih zemalja.
  • Osnovna škola “Sveti Sava” – osnovana 1992. godine kao četvrta gradska škola. Naziv je dobila po prvom srpskom prosvjetitelju i arhiepiskopu Svetom Savi. Škola ima oko 400 učenika, koji pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Škola je smještena u novom i modernom objektu, koji je izgrađen 2010. godine. Škola ima i produženi boravak za učenike nižih razreda, kao i brojne sekcije i vannastavne aktivnosti.

Spisak i kontakti svih OS škola u gradu Derventi:

Naziv ustanove Telefon E-mail
JU Osnovna škola „Nikola Tesla“ 053 333 265
333 699
 os106@skolers.org
JU Osnovna škola „19. april“ 053 333 093 os105@skolers.org
JU Osnovna škola „Todor Dokić“  053 333 295 os107@skolers.org
JU Osnovna škola „Đorđo Panzalović“ 053 326 710 os108@skolers.org
Muzička škola 053 333 699 os106@skolers.org

Ove osnovne škole Dervente pružaju svojim učenicima znanje, vještine i vrijednosti koje će im pomoći u daljem obrazovanju i životu. Škole su opremljene savremenom opremom i nastavnim sredstvima, kao i kvalifikovanim i motivisanim nastavnim kadrom. Škole su takođe uključene u razne projekte i saradnje sa drugim školama, institucijama i organizacijama, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Škole su otvorene za sve učenike, roditelje i građane, koji žele da se informišu, uključe ili podrže njihov rad i razvoj.

Comments are closed.

Close Search Window