Opština Derventa je smještena na sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske. Na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije RS, opština pripada Dobojsko-bijeljinskoj regiji, a na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije BiH pripada regiji Sjeveroistočna Bosna.

Prostire se između Ivanjskog polja na sjeveru, niskih planina Vučjaka na sjeveroistoku, Krnjina na jugu, Motajice na sjeverozapadu, rijeke Save na sjeveru i Ukrine na zapadu, na 44,5 stepeni sjeverne geografske širine i 17,5 stepeni južne geografske dužine. Teritorija opštine pokriva površinu od 517 kvadratnih kilometara od čega gradsko područje obuhvata prostor od 16,8 kvadratnih kilometara.

Nadmorska visina opštinskog područja se kreće od 103 do 215 metara.

Graniči sa opštinama Brod, Doboj, Modriča, Prnjavor i Srbac u Republici Srpskoj te rijekom Savom sa opštinom Bebrina u Hrvatskoj.

Opština je sjecište magistralnih pravaca Brod-Derventa-Doboj-Sarajevo-Ploče, Bijeljina-Derventa-Banjaluka, te regionalnih pravaca Derventa- Srbac- Gradiška i Derventa-Modriča. Kroz južni dio opštine prolazi autoput Banjaluka -Doboj čija je izgradnja u toku.

Udaljena je 33 kilometra od autoputa Beograd- Zagreb koji je veza sa Srbijom, Hrvatskom, Zapadnom i Srednjom Evropom te jugom i jugoistokom Balkanskog poluostrva. Derventa ima veoma povoljan saobraćajno-geografski položaj koji u mirnodopskim uslovima pruža brojne prednosti u pogledu privrednog razvoja grada i opštine. Područje opštine obuhvata 57 naseljenih mjesta, administrativno podijeljenih u 42 mjesne zajednice od kojih je 6 gradskih i 36 seoske.

Prema popisu iz 2013. godine na području opštine živi 25.922 stanovnika, u gradskom području 12.680.
Derventa ima umjereno-kontinentalnu klimu sa preovlađujućim uticajem panonskog prostora. Srednja godišnja temperatura iznosi oko 11 stepeni sa prosječnom količinom padavina od oko 811 milimetara. Karakteristike reljefa derventske opštine vezane su za pripadnost južnom obodu Panonske nizije i u morfološkoj strukturi ovog prostora uglavnom dominiraju niska pobrđa, brežuljci i aluvijalne ravni te prostor opštine pruža veoma povoljne i različite mogućnosti u pogledu agrarnog privređivanja.

Industrija i poljoprivreda čine osnovu privrednog razvoja opštine. U industriji su najzastupljenije obućarska i metaloprerađivačka, a u poljoprivredi stočarska i ratarska proizvodnja.

Comments are closed.

Close Search Window