|

Sportski, kulturološki, turistički …!

Derventa je poznata po svojoj bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini, koja se ogleda u brojnim spomenicima, crkvama, džamijama i muzejima.

Comments are closed.

Close Search Window