Gradske Vijesti|

„Stručna i tehnička škola , Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ i Sportski centar Derventa mogle bi da budu prve ustanove koje će sa sadašnjih energenata preći na gas“, izjavio je ovo gradonačelnik Milorad Simić poslije sastanka održanog prošle sedmice u Derventi ,sa predstavnicima Rafinerije nafte u Brodu i „Optima grupe“ na kojem je razgovarano o realizaciji pilot projekta autonomne gasifikacije objekata u gradovima Derventa i Doboj.

„S obzirom na uspješno privredno okruženje Derventa ima šansu da bude dio projekta kojim bi se omogućila isporuka ove vrste prirodnog gasa u određene ustanove. Na ovaj način bi bila omogućena ušteda i bila poboljšana ekološka situacija tokom grejne sezone“,istakao je gradonačelnik Simić.

Simić je podsjetio da je do sada održan niz sastanka o ovoj temi sa predstavnicima brodske rafinerije.

Generalni direktor „Rafinerije nafte Brod“ Anatolij Karaljus je na sastanku informisao prisutne o polaganju gasovoda ispod rijeke Save , ukratko ih upoznao sa proizvodnjom komprimovanog gasa ,načinima transporta do potrošača, postrojenjima i održavanjem stanice za distribuciju gasa koje osiguravaju autonomnu gasifikaciju krajnjih potrošača.

Predloženo je da se formiraju dvije radne grupe ,pravna i tehnička .Pravna grupa će imati zadatak da napravi pravni okvir za realizaciju projekta dok bi tehnička bila sastavljena od stručnjaka iz oblasti energetike i mašinskih inžinjera i ona bi trebala da napravi izbor potencijalnih objekata, njihovu tehničku reviziju t, izbor potrebne opreme i ekonomski obračun. Grupe bi trebale da počnu sa radom i već u naredne dvije sedmice odrede prioritetne objekte i obrade dobijene tehničke i ekonomske podatke te razrade načine dobijanja dozvola i licenci za sve faze projekta.

Rezultati svih ovih analiza trebali bi da budu jedan od osnova za elaborat u kojem će se naći svi parametri kada je riječ o ovom projektu.

„Moj prijedlog je da se uradi analiza za četiri ustanove i to Stručnu i tehničku školu,Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“, Osnovnu školu „19.april“ i Sportski centar i da se utvrdi koliko bi sve to koštalo , koliko se trenutno izdvaja u ovim ustanovama za energente ,koliko bi se sredstava utrošilo da se kao energent koristi gas i koliko bi koštala sama adaptacija trenutnih postrojenja za ovu vrstu energenta“, rekao je Simić te naglasio da bi taj elaborat bio upućen na razmatranje i Vladi Republike Srpske i nadležnom ministarstvu

„Pilot projekat opskrbljivanja ovih javnih ustanova gasom trebalo bi da bude inicijalna kapisla da se gasifikacija u Derventi počne provoditi u segmentima ,na ostatak gradskih naselja. Ukoliko se ovaj projekat pokaže kao uspješan ,Derventa bi u budućnosti lako mogla da se priključi na gasovod sa već gotovim kapacitetima“,istakao je gradonačelnik Simić.

Zaključak učesnika sastanka je da je projekat ozbiljan i zanimljiv sa ekonomske i ekološke tačke gledišta , da se otvaraju perspektive za razvoj autonomne gasne infrastrukture u gradovima i pod uslovom da se gasovodna mreža dovede u region , biće osigurana spremnost objekata za povezivanje na gasovodnu mrežu RS , bez dodatnih ulaganja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Close Search Window