Vijesti|

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Gradske uprave Derventa pripremilo je Pravilnik o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete kojim se predviđa da roditelj ili staratelj svakog rođenog Dervenćanina ima pravo na novčani iznos od 500 KM.

Pored rođenja djeteta i upisa u matičnu knjigu rođenih, jedini uslov da roditelj-korisnik novčane pomoći, bude državljanin BiH i Republike Srpske te da ima prebivalište u Derventi duže od godinu dana.

Roditelji će ostvarivati ovo pravo za svako novorođenče u istom iznosu, bez obzira da li se radi o prvom, drugom ili svakom narednom djetetu.

Pored zahtjeva, roditelji prilažu originale ili ovjerene kopije uvjerenja o prebivalištu sa podacima o svim adresama prebivališta, izvod iz matične knjige novorođenog djeteta, izvod iz matične knjige za ostalu djecu i broj tekućeg računa, kažu u Gradskoj upravi.

Isplate po zahtjevima vršiće se kvartalno, dakle na svaka 3 mjeseca.

Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 100.000 KM osigurana su u Budžetu grada Dervente na stavci tekuća pomoć porodicama, djeci i mladima. U okviru ove stavke Budžeta nalazi se još 50.000 KM kojim će se sufinansirati boravak djece u privatnim vrtićima.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Close Search Window