Izdvajamo|

JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa: Ustanova koja pruža obrazovanje, vaspitanje i socijalnu zaštitu

Jeste li znali da postoji jedina ustanova u Republici Srpskoj koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem slijepih i slabovidih učenika i učenika sa višestrukim smetnjama? To je JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa, koja je osnovana još 1948. godine. Ova ustanova ima bogatu istoriju i tradiciju, ali i savremene programe i usluge koje prilagođava potrebama i mogućnostima svojih korisnika.

Šta nudi JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa?

JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa nudi širok spektar usluga koje obuhvataju:

  • Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih učenika i učenika sa višestrukim smetnjama. Učenici pohađaju nastavu prema nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Nastava je organizovana kao razredna i predmetna u okviru osnovne škole, a u srednjoj školi postoje dva zanimanja: fizioterapeutski tehničar i krojač. Učenici koriste Brajevo pismo ili uvećanu crnu štampu u zavisnosti od stepena oštećenja vida, a u radu sa učenicima se koriste tiflotehnička pomagala.
  • Smještaj, ishrana, primarna zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne i rekreativno-rehabilitacione aktivnosti za učenike. S obzirom da je JU „Budućnost“ jedina ustanova u Republici Srpskoj za obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih učenika, obezbjeđuje se smještaj u internatu, gdje učenici imaju sve uslove za ugodan i siguran boravak. Učenici takođe imaju priliku da učestvuju u raznim aktivnostima koje doprinose njihovom fizičkom, mentalnom i socijalnom razvoju, kao što su sportske, kulturne, umjetničke i rekreativne aktivnosti.
  • Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Usluge dnevnog zbrinjavanja u okviru Dnevnog centra koriste djeca i omladina sa smetnjama u razvoju sa područja opštine Derventa. U Dnevnom centru pored organizovanog boravka, njege, čuvanja, ishrane, pružaju se stručne usluge korisnicima prilagođene njihovim potrebama i mogućnostima kao i radno-okupaciona terapija. Učenici iz redovnih škola često dolaze u posjetu i putem organizovanih druženja upoznaju se sa korisnicima Dnevnog centra.
  • Zaštitne radionice, krojačka i stolarska. U zaštitnim radionicama, krojačkoj i stolarskoj, zaposlena su lica sa invaliditetom. Osnovna djelatnost krojačke radionice je izrada svih vrsta radne odjeće, kao i pružanje usluga građanima. Stolarska radionica se bavi izradom namještaja i drugih drvenih predmeta.

Kako doći do JU Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa?

JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa se nalazi na adresi Stevana Nemanje 12, 74400 Derventa. Možete ih kontaktirati na telefon 053/333-340 ili 053/331-876, ili na e-mail os109@teol.net ili spec04@skolers.org. Takođe, možete posjetiti njihovu web stranicu JU Buducnost Derventa, gdje možete naći više informacija o njihovoj istoriji, misiji, viziji, programima, uslugama, aktivnostima, novostima i galeriji.

Zašto je važno podržati JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa?

JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa je ustanova koja ima veliki značaj za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, kao i za njihove porodice i zajednicu. Ova ustanova im pruža mogućnost da ostvare svoje pravo na obrazovanje, vaspitanje, socijalnu zaštitu i kvalitetan život. Ova ustanova takođe doprinosi razvoju inkluzivnog društva, koje poštuje različitosti i promoviše jednakost i solidarnost. Podržavajući ovu ustanovu, mi pokazujemo da nam je stalo do djece i omladine sa smetnjama u razvoju, da cijenimo njihov rad i trud, da vjerujemo u njihove potencijale i snove, i da želimo da budu dio naše budućnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Close Search Window